Valmentajalle

Ohjaavissa ja valmentavissa palveluissa kohdataan usein ihmisiä, joilla on hankaluuksia selvitä arjestaan perustaitotasonsa vuoksi. Myös ympäristön vaatimukset peristaidoille ovat kasvaneet, älykännykkää on lankapuhelinta monimutkaisempaa käyttää.

Haluamme tarjota sinulle tiiviin materiaalipaketin, jonka avulla perustaitojen edistämisestä ja ylläpidosta tulee helposti luonteva osa päivittäistä ohjaustyötäsi.

Tervetuloa tutustumaan PONNU-valmennusmateriaaliin!

Ohjaajan käsikirja

Ohjaajan käsikirja

Ohjaajan käsikirjasta löydät valmennustyötä tukevaa tietoa PONNU-perustaitovalmennuksesta. Mukana myös tietoa oppimiseen vaikuttavista tekijöistä sekä erilaisen oppijan tukemisesta ja motivoinnista. Hyödynnä käsikirjaa PONNU-materiaalipankin aineiston tukena.

Materiaalipankki

Materiaalipankki

PONNU -materiaalipankista löydät materiaaleja ja menetelmiä perustaitojen tason kartoittamiseen ja perustaitojen valmentamisen sekä esimerkkejä käytännössä hyväksi havaituista työskentelytavoista.

Alkukartoitus

Oppiminen alkaa siitä, että tietää mitä ei vielä tiedä. Alkukartoituksen avulla pyritään selvittämään valmentautujan taitotasoa, tarpeita, tavoitteita ja toiveita perustaitoihin liittyen.

Täytetty lomake käydään valmentautujan kanssa haastatellen läpi, lomaketta voidaan täyttää myös yhdessä. Lomakkeen loppuun suunnitellaan valmennuksessa käytettävät tehtävät ja toimet. Alkukartoitus on jaettu kolmeen osa-alueeseen, joista käytetään tarvittavia tai kaikkia. Täyttäminen voi olla työlästä, joten kartoituksessa edetään valmennettavan jaksamisen mukaan.

Lue lisää alkukartoituksesta Ohjaajan käsikirjasta
Lataa luku-, kirjoitus-, numero- ja digitaitojen alkukartoituslomakkeet

Yksilö- ja ryhmävalmennus

Uuden omaksumista tapahtuu kaikkialla ja uutta voi oppia koko ajan. Oppimista tapahtuu myös epätyypillisissä ympäristöissä – oppimisen tuenkin on siis hyvä muotoutua joustavasti erilaisiin ympäristöihin.

PONNU-yksilövalmennusta voidaan toteuttaa pajatyön ohessa, oman työpisteen äärellä. Sillä pystytään vastaamaan valmentautujan omiin henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

PONNU-ryhmävalmennuksessa keskeistä harjoittelun lisäksi on ryhmän yhteinen tavoite ja tuki. Esimerkiksi vertaisena ohjaaminen saattaa olla hyvinkin voimaannuttava kokemus.

Lue lisää yksilö- ja ryhmävalmennuksesta Ohjaajan käsikirjasta (PDF)

Ohjaavat ja valmentavat palvelut

Esimerkki PONNU-ryhmävalmennuksen moduulista

Digitaidot

1. Kerta
Gmail tilin avaaminen ja käytön harjoitteleminen
Tietoturva-asiat

2. Kerta
Tiedonhaku
Harjoituksia

3. Kerta
Tekstinkäsittelyn perusteet
Harjoituksia

4. Kerta
Tekstinkäsittelyn perusteet
Harjoituksia

5. Kerta
Taulukkolaskennan perusteet
Harjoituksia

6. Kerta
Sähköinen asiointi
Harjoituksia

Kirjoittamisen ja lukemisen taidot

1. Kerta
Minä lukijana ja kirjoittajana – harjoitus
Luetun ymmärtämisen harjoituksia

2. Kerta
Yhdyssanat, alkukirjaimet javälimerkit
Harjoituksia

3. Kerta
Asiatekstin rakentaminen
Harjoituksia

4. Kerta
Asiatekstilajit
Harjoituksia

5. Kerta
Työpaikkailmoituksen lukeminen
CV:n tai työpaikkahakemuksen kirjoittaminen

6. Kerta
Työnhakuteeman jatkaminen

Laskeminen ja numerotaidot

1. Kerta
Laskujärjestys
Lukujono
Harjoituksia

2. Kerta
Yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskut
Harjoituksia

3. Kerta
Murtoluvut
Harjoituksia

4. Kerta
Pinta-ala ja piiri
Harjoituksia

5. Kerta
Prosenttilaskut
Harjoituksia

6. Kerta
Tarpeellisten asioiden kertausta/harjoittelua

Valmentajien kokemuksia PONNU-valmennuksista

Usein suurimpia ongelmia vapautuvilla vangeilla on se, että digilaitteet ja –sovellukset kehittyvät hurjaa tahtia, ja vankilassa olleen taidot vanhenevat nopeasti. Mobiililaitteen käytön harjoitteleminen rangaistusaikana tukee osaltaan vapautumisen jälkeistä sopeutumista ”digiyhteiskuntaan. Perustaitovalmennuksella valmennettavan taidot voi saada sellaiselle tasolle, että omien asioiden hoitaminen onnistuu ilman suurempaa turhautumista.

Perustaitovalmentaja Tuula

Onnistumisen kokemukset valmennuksissa ovat innostavia niin valmentautujille kuin valmentajillekin. On ollut huikeaa nähdä, kuinka eräs valmentautuja pääsi hyödyntämään omaa taiteellista lahjakkuuttaan ja samalla oppimaan uutta Paint 3D -ohjelmassa. Toiselle valmentautujalle tiedonhakuharjoitus Kimi Räikkösestä oli niin inspiroiva kokemus, että tiedonhaun peruskäytännöt tulivat tutuiksi kuin huomaamatta.

Perustaitovalmentaja Taru

Valmentajan näkökulmasta parasta valmennuksissa on huomata, kuinka osallistujien taidot kehittyvät, olipa lähtötaso millainen hyvänsä.

Perustaitovalmentaja Venla

Käytännön työssä on kirkastunut, kuinka suuri tarve perustaitojen vahvistamiselle on. Uskon, että tarve esimerkiksi digitaitojen osaamiselle kasvaa, sillä niitä vaaditaan jatkuvasti enemmän niin työelämässä kuin omien asioiden hoitamisessakin. Ihmisten digitaaliset perustaidot eivät välttämättä pysy vaatimusten perässä, ellei niiden harjoitteluun tarjota tukea ja ohjausta – tässä on yksi syy, miksi perustaitojen valmentaminen on tärkeää.

Perustaitovalmentaja Jaana
Linkkivinkkejä:

Alla olevasta linkkilistasta löydät lisätietoa perustaitoisuudesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä sekä harjoituksia, joita hyödyntää erilaisten oppijoiden valmennuksessa ja opetuksessa.

Linkkiapaja -verkkosivusto tarjoaa valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin.

LukiMat -verkkosivusto on peruslukutaidon sekä matematiikan oppimisvalmiuksien oppimis- ja arviointiympäristö.

Perunakellari -verkkosivustolta löytyy kokoelma interaktiivisia eri aihealueisiin liittyviä harjoituksia, joiden käyttö on maksutonta.

Papunet -verkkosivuilla on tietoa ja tarinoita puhevammaisuudesta selkokielellä eri ikäisille. Pelisivujen sisältöjä voi hyödyntää myös kuntoutuksessa ja opetuksessa.

Sanat haltuun  -verkkosivulta löytyy materiaalia toiminnallisista lukutaitotyöpajoista.

ThinkMath -verkkopalvelusta löytyy tietoa matematiikan ja ajattelun taitojen teoreettisista lähtökohdista sekä pienryhmäopetukseen soveltuvia harjoitusmateriaaleja perustaitojen kehityksen tukemiseksi.

OsaanSuomessa -verkkopalvelusta löytyy tietoja ja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden perustaitojen valmentamisesta ja harjoituksia valmentamisen tueksi.