PONNU-hanke

ESR-rahoitteisessa PONNU perustaitoja valmentamalla tavoitteeseen -hankkeessa on kehitetty ohjausalan ammattilaisille suunnattu perustaitojen valmennuksen malli. Tavoitteena on, että valmennusmallin avulla yhä useampi aikuinen saa paremmat edellytykset siirtyä kuntouttavista palveluista uraohjauksen tukemana suoraan koulutukseen tai työhön.

PONNU-hankkeen asiakaskohderyhmään kuuluvat aikuiset, joiden tavoitteena on ammatilliset opinnot tai työelämä. Hankkeessa on koulutettu myös kuntouttavien palvelujen ohjaajia. Tavoitteena oli, että ohjaajat saisivat liitettyä perustaitovalmennuksen luontevaksi osaksi arkea ja työtehtäviä.

PONNU-perustaitovalmennus auttaa tuottamaan valmentautujille positiivisia oppimiskokemuksia ja luottamusta omaan kyvykkyyteen selviytyä koulutuksen ja työelämän vaatimuksista. Kuntoutuksen varhaisemmassa vaiheessa olevakin hyötyy, jos toiminnassa on mukana sopivassa suhteessa tuttua rutiinia sekä uutta ja erilaista.

Hanke toimi Helsingissä, Tampereella ja Turussa sitä koordinoi Valo-Valmennusyhdistys. Osatoteuttajia ovat Silta-Valmennusyhdistys, Invalidisäätiö ja Hämeen Ammattikorkeakoulu (HAMK). Hanke toteutettiin vuosina 2017-2020.

PONNU-hankkeen mahdollistajat:
Euroopan Unioni - logo
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 - logo
HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu - logo
Invaliidisäätiö - Logo
Silta Valmennus - Logo
Valo Valmennus yhdistys - Logo
Tuettu Veikkauksen tuotoilla