Tietosuojaseloste

VALO-VALMENNUSYHDISTYKSEN TIETOSUOJASELOSTE ASIAKASTIEDOISTA

Rekisterinpitäjä

Valo-Valmennusyhdistys ry (Y-tunnus 2797994-1)

Vehnämyllynkatu 4, 33100 Tampere

Tietosuojavastaava ja yhteystiedot

Anni-Leena Kumlander

lelle.kumlander@valo-valmennus.fi, p. 040 734 9275

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja tietojen käsittelyn peruste

Asiakkaiden henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tukea Valo-Valmennusyhdistyksen asiakastyötä.  Tietoja käytetään asiakkaan palvelutarpeeseen vastaamiseen.

Tietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan suostumus ja lakisääteinen velvoite. Erityisiä henkilötietoja käsitellään asiakkaan nimenomaisella suostumuksella.

Tietolähteet

Kerättävät tiedot saadaan yhteydenottolomakkeilla saapuneesta informaatiosta.

Kerättävät tiedot

Nimi, Sähköpostiosoite, vapaan viestikentän informaatio.

Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Pääsääntöisesti asiakastietoja ei luovuteta edelleen.

Poikkeuksena tietojen luovuttamiseen on rahoitukseen ja palvelutoimintaan liittyvät, tilintarkastuksen tai hankerahoitustarkastuksen yhteydessä asianomaisille viranomaisille tehtävät tietojen luovutukset. Viranomaisia voivat olla esimerkiksi ELY-keskukset, Työ- ja elinkeinoministeriö, Oikeusministeriö ja Rikosseuraamuslaitos, kunnat ja kaupungit, joiden kanssa Valo-Valmennusyhdistyksellä on sopimus palvelun tuottamisesta.

Tietojen siirto tai luovutus EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n, Euroopan talousalueen tai Euroopan komission toteamien riittävän tietosuojatason maiden ulkopuolelle, ellei riittävästä tietosuojan tasosta ole varmistuttu sopimuksin tai muutoin lain edellyttämällä tavalla.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tämän jälkeen henkilötiedot joko poistetaan tai anonymisoidaan.

Noudatamme henkilötietojen säilyttämisessä lakisääteisiä velvoitteita.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Valo-Valmennusydistykseen postitse osoitteeseen: Valo-Valmennusyhdistys ry / Asiakasrekisteri, Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere. Asiakasta voidaan tarvittaessa pyytää täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja asiakkaan henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Sivuilla käytettävät evästeet

Evästeet ovat vierailtujen verkkosivustojen luomia tekstitiedostoja. Ne helpottavat verkossa liikkumistasi tallentamalla selaustietoja. Evästeiden avulla sivustot voivat pitää sinut mm. sisäänkirjautuneena, muistaa asetuksesi ja antaa sinulle yksilöityä tietoa. Halutessaan evästeet voi poistaa käytöstä selaimen asetuksista. Käyttämällä sivustoa hyväksyt seuraavien evästeiden käytön.

Google Analytics

Käytämme Google Analytics -kävijäseurantatyökalua kerätäksemme tietoa siitä, miten käyttäjät liikkuvat sivustolla. Analytics tallentaa tietoa mm. selaamistasi sivuista, vierailuajoista sekä käytetyistä laitteista. Kerättyjen tietojen tarkoituksena on parantaa käyttäjäkokemusta. Google Analytics kerää kävijätietoja anonyymisti.